آخرین خبرها
خانه / آموزشی / شعر کودکانه

شعر کودکانه

شعر چراغ راهنمایی

رنگ قرمز:من رنگ قرمز هستم                             که اون بالا نشستموقتی منو می بینه                                ایست می کنیم نمی رههر ماشینی که این جاست                         اگر نایستد خطاسترنگ زرد:من احتیاطم                                             ببین چه با نشاطممن دوست قرمز هستم                                     که این وسط نشستمچشم که روشن می شه                                  از سرعتم کم می شهرنگ سبز:من رنگ سبز اینجا                                           …

بیشتر بخوانید »

شعر سلام کودکانه

**** شعر سلام کودکانه ****یه بچه ای رو میشناسم همیشهوقتی من و میبینه میگه سلامخوشم میاد از این کار قشنگشاز این همه لطف و ادب و احترامبهش میگم با این کارت عزیزمسلامتی رو هدیه دادی برامدشمی و قهر و تموم میکنیفقط با گفتن همین یک کلامدیدم سلام کردی به کوچکتراخوشم …

بیشتر بخوانید »

شعر باد و پیراهن من

“شعر کودکانه باد و پیراهن من “ آقای باد که اومدخونه پر از صدا شداز روی بند خونهپیراهنم جدا شدباد و پیراهن منبالای بالا رفتندمن توی خونه بودماون ها از این جا رفتندپیراهن منو، بادبا های و هوی و هو بردشاید که دختری داشتآن را برای او برد

بیشتر بخوانید »

شعر کودکانه خروسه کجاست

“شعر کودکانه خروسه کجاست”خروسه کجاست؟رو پرچینچی داره؟تاج چین چینبالش رو هی تکون می‌دهبه این و اون نشون می‌دهمی‌گه که خوش به حال منرنگین کمونه بال منهم قوی، هم قشنگمهیچ کس نیاد به جنگمبعد چی می‌شه ؟می‌خونه تا خسته می‌شهوقتی می‌آد به لونهنمونده آب و دونه

بیشتر بخوانید »

شعر کودکانه

“شعر کودکانه میخوام ی عنچه باشم” می خوام یه غنچه باشم میون باغچه باشم برگامو هی وابکنم،ببندم،وقتی که آفتاب می تابه بخندم برم به مهمونی شاپرک ها، قصه بگم برای کفشدوزک ها (غنچه اسیر خاکه منتظرآفتابه وقتی که تشنه باشه،توآرزوی آبه) می خوام یه ماهی باشم توآب آبی باشم پیرهن …

بیشتر بخوانید »

زنبور طلایی

زنبور طلایی ای زنبور طلایی نیش می زنی بلایی پاشو پاشو بهاره گل وا شده دوباره (2) کندو داری تو صحرا سر میزنی به هر جا پاشو پاشو بهاره عسل بساز دوباره (2)

بیشتر بخوانید »